HURRA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Madde 1. Taraflar.
İşbu üyelik sözleşmesi apphurra.com (bundan sonra Hurra olarak ifade edilecektir) ve apphurra.com web sitesine apphurra.com/giris sayfasını kullanarak kaydolan, kayıt sıra veya sonrasında e-posta ve şifre bilgilerini girerek giriş yapmış olan gerçek kişi (bundan sonra kullanıcı olarak ifade edilecektir) arasında olup, kullanıcı bu sözleşmenin tamamını okuyup anladığını ve sözleşmenin tüm hükümlerini onayladığını beyan eder.


Madde 2. Sözleşmenin Konusu.
İşbu sözleşmenin konusu Hurra’nın kullanım koşullarının ve yükümlülüklerinin neler olduğunun ve kullanıcının haklarının belirlenmesidir.


Madde 3. Hurra’nın Kullanım Şekli.
Kullanıcı Hurra’ya üye olup giriş yaparak sistemi kullanabilecektir. Üyelik girişi sayesinde etkinliklere kaydolabilecek ve ücretli etkinliklerin ödemesini sistem üzerinden yapabilecektir. Ücretli etkinliklerin ödemesinin yapılması için kullanıcı sanal pos hizmeti sağlayan bankanın güvenli ödeme sayfasına yönlendirilecek ve ödemesini banak sistemi üzerinden yapacaktır. Hurra ödeme süreçlerinde kullanıcının kredi kartı bilgileri başta olmak üzere herhangi bir bilgisi Hurra tarafından saklanmamaktadır. Hurra ödeme işleminin başarılı olması durumunda kullanıcının ödemesini yaptığı etkinliğe kaydını onaylamakla yükümlüdür.


Madde 4. Ödeme Yapma ve Ödeme İptal İşlemleri.
4.1. Kullanıcı Hurra içerisinde yer alan etkinliklere katılmak için gerekli olan ödemeyi Hurra web sitesi üzerinden yapacağını kabul eder.
4.2. Ödeme kredi kartı, banka kartı veya muadili bir kart ile yapılabilmektedir. Havale/Eft aracılığıyla ödeme yapılmamaktadır.
4.3. Ödeme işlemlerinde kullanılan kart bilgileri Hurra tarafından saklanmamaktadır.


Madde 5. Hurra’nın Hakları ve Sorumlulukları.
5.1. Hurra gerekli gördüğü takdirde kullanıcının üyeliğini kısmen veya tamamen iptal edebilir. İptal durumunda gerekçesini kullanıcıya bildirmekle yükümlüdür.
5.2. Hurra gerekli gördüğü takdirde sitenin hizmetlerini kısmen durdurabilir veya iptal edebilir. Hizmetlerin kısmen durdurulması veya iptal edilmesi durumunda kullanıcının mağdur olmamasına özen gösterilir ve kullanıcının mağdur olabileceği bir durum söz konusu ise kullanıcıya bilgi vermekle yükümlüdür.
5.3. Hurra gerekli gördüğü takdirde sistemlerinde güncellemeler yapabilir. Kullanıcı bu güncellemelere uygun davranacağını üye olarak kabul etmiş sayılır.
5.4. Hurra hiçbir ürün veya hizmeti kendisi adına satmamaktadır. Satılan ürün ve hizmetler organizatörler tarafından satılmaktadır. Bu nedenle ürün veya hizmetlerin satışı sonrası yaşanabilecek sorunlarda tek sorumlu organizatör olup, Hurra hiçbir suretle sorumlu tutulmayacaktır.
5.5. Hurra gerekli gördüğü takdirde veya yasal zorunluluklar nedeniyle işbu sözleşme içeriğinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler kullanıcılara e-posta, mobil uygulama bildirimi veya web sitesine giriş yapıldığında bildirilecektir. Kullanıcı yapılacak yeni değişiklikleri kabul etmemesi durumunda üyeliğini sonlandırabilir.
5.6. Hurra web sitesinin işleyişine aykırılık teşkil edebilecek durumlarda gerekli gördüğü takdirde içerikleri siteden kaldırabilir. Bu durumda kullanıcının haklarının korunacağını kabul ve beyan eder.
5.7. Hurra kullanıcıların veya organizatörlerin ekledikleri bilgileri ve içerikleri sitenin işleyişinde aksaklık olmaması adına kontrol edebilir ancak bu bilgilerin doğruluğunu araştırmak veya ispatlamakla yükümlü değildir.


Madde 6. Kullanıcının Hakları ve Yükümlülükleri.
6.1. Kullanıcı üye kaydı ve girişi yaparak işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.
6.2. Kullanıcı üyelik işlemi sırasında ve etkinliklere kayıt işlemi sırası verdiği bilgilerin tamamının doğru olduğunu, üyelik bilgilerinde değişiklik olması durumunda Hurra’ya bilgi vereceğini, etkinlik kaydındaki bilgilerinde değişiklik olması durumunda ise etkinlik organizatörüne bilgi vereceğini kabul ve beyan eder. Bilgilerde eksik veya hatalardan kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta tek sorumluluk kullanıcıya aittir.
6.3. Kullanıcının üyelik hesabı kendisine aittir ve başkasına kullandırılamaz veya devredemez. Kullanıcının üyelik hesabını herhangi bir gerekçeyle başkasına kullandırması durumunda doğacak zararlardan kullanıcı sorumlu olacaktır.
6.4. Hurra gerekli gördüğü takdirde kullanıcının bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla kullanıcıdan evrak isteyebilir. Kullanıcı bu durumda talep edilen evrakları vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde Hurra kullanıcının üyeliğini tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.

 

Madde 7. Üyelik İptali ve Sözleşmenin Feshi.
7.1. Hurra kullanıcının işbu sözleşmeye aykırı davranışları olması durumunda gerekçe göstermeksizin kullanıcının üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırabilir, Hurra’dan aldığı rün veya hizmetleri iptal edebilir. İptal durumunda kullanıcıdan kaynaklanan zararların olması durumunda Hurra tüm zararları kullanıcıdan talep edebilir ve kullanıcı bu zararı karşılamakla yükümlüdür.
7.2. Hurra gerekli gördüğü takdirde sözleşmenin bir bölümünü veya tamamını tek taraflı olarak değiştirebilir. Kullanıcı bu değişikliği kabul etmekle yükümlüdür. Kullanıcının sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmemesi durumunda üyeliği Hurra tarafından tek taraflı olarak feshedilir.


Madde 8. Sözleşmenin Süresi.
İşbu sözleşme kullanıcının siteye üye olduğu an yürürlüğe girer ve kullanıcının üyeliğinin kendisi veya Hurra tarafından iptal edilmesiyle sona erer.


Madde 9. Mücbir Sebepler.
Doğal afetler, olağanüstü hal, terör olayları vb mücbir sebeplerle kullanıcının kayıt olduğu etkinliklerin iptal edilmesi veya ertelenmesi durumunda Hurra bu iptal veya erteleme işleminden sorumlu tutulamaz. İptal veya erteleme işleminin yapıldığına dair bildirimde bulunma yükümlülüğü organizatöre ait olup, Hurra’nın bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.


Madde 10. Diğer Hükümler.
10.1. İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin iptal edilmesi veya değiştirilmesi durumunda diğer maddelerin yürürlüğü sona ermeyecek ve geçerliliği devam edecektir.
10.2. Hurra gerekli durumlarda haklarını kullanmaktan tek taraflı olarak vazgeçebilir. Bu vazgeçme süresiz vazgeçme anlamını taşımamaktadır. İleride gerekli gördüğü durumda hakkını kullanabilir.
10.3. İşbu sözleşmede ortaya çıkabilecek uyumsuzluklar çıkması ve bu uyuşmazlıkların hukuki makamlara taşınması durumunda İstanbul ili Mahkemeleri yetkilidir.


KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI


apphurra.com (bundan sonra Hurra olarak ifade edilecektir) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olmamak kaydıyla kişisel veriler ve etkinliklere kayıt verilerinizi toplamaktadır. Bu veriler kaydolduğunuz organizasyonlar için gerekli veriler ise organizatörler ile paylaşılmaktadır. Hurra’ya üye olarak bu paylaşıma onay verdiğinizi kabul ve beyan etmiş sayılırsınız. Kişisel verileriniz site istatistiklerinin tutulması, sitenin faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçları ile Hurra tarafından işlenmektedir. Ayrıca yaptığınız ödemeler karşılığında fatura alacağınız zaman etkinlik organizatörleri ile fatura bilgileriniz paylaşılmaktadır. Kayıt olduğunuz etkinliklere ilişkin bilgiler sadece kayıt olduğunuz etkinliğin organizatörü ile paylaşılmaktadır. Hurra tarafından toplanan kişisel veriler sadece web sitesi veya mobil uygulamalarımız üzerinden toplanmaktadır. Organizatörler ile Hurra dışında paylaştığınız veriler varsa bu verilerin korunması hususunda Hurra’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.